Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jaakobin kirje

1. Luku 4

Maailman ystävyys

Mistä teidän keskinäiset taistelunne ja riitanne johtuvat? Eivätkö juuri himoistanne, jotka käyvät sotaa teidän jäsenissänne?

2. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiihkoilette mutta ette voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano.

3. Te anotte mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne kaiken himoissanne.

4. Te avionrikkojat! Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen.

5. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka on pannut meihin asumaan"?

6. Mutta vielä suurempi on armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:

        "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

7. Olkaa siis Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne.

8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle häilyvät!

9. Tuntekaa kurjuutenne, murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.

10. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän korottaa teidät.

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Jaak. 4:1-10)

 

Varoitus maailman ystävyydestä

1.Kaksi sanaa "taistelut" ja "riidat" tarkoittavat oikeastaan samaa asiaa, mutta edellinen "(polemos)" kuvaa pitkällistä ja jatkuvaa sodankäyntiä, kun taas jälkimmäinen "(makhê)" tarkoittaa yksittäisiä konflikteja tai taisteluja sodassa. Käyttämällä näitä kahta sanaa Jaakob kattaa kaikki sodankäynnin ja riidan asteet. Jaakob asettaa tässä sormensa arkaan kohtaan. Riidat ja taistelut ovat perimmältään lähtöisin inhimillisistä himoista ja haluista.

2.Tässä ei tarkoiteta minkään yksittäisen seurakunnan tilaa, vaan Jaakob sanoo mitä seuraa siitä, että ihmiset panevat himonsa Jumalan edelle. Hän kirjoittaa kristityille yleensä ja puhuu yleisistä suuntauksista. Jumala siunaa usein pyytämättäkin, mutta hengelliset siunaukset ovat vastauksia rukouksiin. Meidän rukouksemme eivät koskaan muuta Jumalan suunnitelmia, emmekä myöskään voi rukouksillamme ilmoittaa Jumalalle mitään sellaista, mitä hän ei jo tietäisi. Mutta rukous auttaa meitä jatkuvaan elävään yhteyteen Luojamme kanssa ja syventää riippuvuuttamme Jumalasta.

3.Ehkä joku halusi väittää jakeen 2 toteamusta vastaan ja sanoa, että kyllä he rukoilivat. Jaakob vastaa, ettei hyvien asioiden pyytäminen riitä, vaan rukoilijalla itsellään on oltava oikea henki ja hyvät vaikuttimet. Jos rukoilisimme oikein, meidän kaikki tarpeemme täytettäisiin, ja riitaan ja kateuteen johtavat ymmärtämättömät vaatimukset lakkaisivat. Niillä, jotka "anovat kelvottomasti", on itsekkäitä pyyteitä. He eivät ano sitä, että heistä voisi tulla parempia Jumalan palvelijoita. Jumala lupaa, että vanhurskaan ja katuvan rukoukset kuullaan (Ps 34:16-18; 145:18; Snl 10:24). Jos rukoilija jää vaille vastausta, ei hän kuitenkaan välttämättä ole rukoillut kelvottomasti. Jumala näkee asiat pidemmällä tähtäimellä kuin rukoilija, ja hän ajattelee ennen kaikkea sitä mikä on rukoilijalle parasta. On myös muistettava, että rukousvastaus saattaa toisinaan viipyä, vaikka se ei olisikaan kielteinen.

4.Jumala loi maailman hyväksi, kaikkialla vallitsi kauneus ja sopusointu. Luomakunnan piti palvella ihmistä. Mutta synti sai aikaan epäjärjestyksen ja rikkoi eheyden. Saatanasta tuli tämän maailman ruhtinas. Siellä, minne Jumala oli luonut järjestyksen, syntyi kaaos. Jumala ja hänen luomansa maailma ovat sen vuoksi moraalisessa ristiriidassa keskenään. Tätä taustaa vasten meidän on tarkasteltava ilmaisua "maailman ystävä".

5.Jaakob ei viittaa mihinkään tiettyyn raamatunkohtaan, vaan kaikkiin niihin kohtiin, joissa osoitetaan Jumalan ilmaisseen voimakkaasti, ettei hänen kansansa saa pitää muita jumalia, 2 Moos 20:3-5; 34:14, ja siihen vaatimukseen, ettei Jumalan omaisuuskansa saa olla missään yhteydessä pakanoiden kanssa, 5 Moos 7. Jakeen loppuosan tulkinnasta on oltu erimielisiä. Toiset ovat tulkinneet "hengen" Pyhäksi Hengeksi, joka asuu ja taistelee meissä, jotta me olisimme uskollisia Jumalalle. Toiset ovat ymmärtäneet sanan niin, että Jumala haluaa kiihkeästi ihmiselle antamansa hengen olevan uskollinen yksin hänelle. Kolmannen tulkintaehdotuksen mukaan Jumalan ihmiselle antama henki vastustaa kaikkia kateuden himoja.

6.Nöyrien osaksi niin runsaana tuleva "armo" on ylpeille ja itseriittoisille täysin tuntematon. Tämä on pyhittävää armoa, sitä armoa, jossa me olemme ja jossa me iloitsemme, koska meillä on Jumalan kirkkauden toivo (Room 5:2).

7.Meidän on suostuttava Jumalan tahtoon, ennen kuin meillä on mitään mahdollisuutta vastustaa perkelettä. Monet ovat yrittäneet vastustaa häntä ilman tätä alamaisuutta ja havainneet, ettei paholainen suinkaan ole paennut. Mutta Jumalan alaisuuteen myöntyneelle saatana on voitettu vihollinen.

8.Vanhan liiton aikana pappien tehtäviin kuului lähestyä Jumalaa (2 Moos 19:22). Uudessa liitossa tämä etuoikeus on annettu kaikille Kristuksen omille. Vanhan liiton aikana papit olivat velvollisia puhdistautumaan ennen Jumalan eteen astumista (2 Moos 30:20). Uudessa liitossa Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä (1 Joh 1:7).

9.Kompromissi maailman kanssa, kaksimieliseksi tuleminen (j. 8), on varma merkki siitä, ettei kristitty enää suhtaudu vakavasti synnin petollisuuteen. Kristityn iloa ei kukaan voi riistää ja ilo kuuluu rikkaaseen ja sopusointuiseen elämään. Mutta kristityn elämässä on toinenkin puoli - murhe synnistä ja sielunhätä. Paavali puhuu murheesta, joka saa aikaan parannuksen (2 Kor 7:10). Jaakob pyytää lukijoitaan kavahtamaan kevytmielistä ilonpitoa ja täyttymään sen sijaan sellaisella murheella, jonka Jeesus sanoo olevan autuaan elämän olennainen osa (Matt 5:4).

10.Apostoli vakuuttaa heille, ettei nöyrtymisessä ole mitään alentavaa. Päinvastoin se on varma askel kohti korottamista. Näin on Jumalan kansa aina kokenut. Kun Maria ilmaisi täydellisen kuuliaisuutensa Jumalalle, hän sai iloita siitä, että Jumala korotti hänet (Luuk 1:52).

 

Sivun alkuun 

©2020 TAIVAAN KANSALAINEN - suntuubi.com